Gdańsk 22 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zapewnienie opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 08 czerwca 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu na „Zapewnienia opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku” wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

  Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym przetargu uznano ofertę Wykonawcy:

  KONSORCJUM FIRM w składzie:
  BEUMER Service Sp. z o. o., ul. Dworcowa 2,44-180 Toszek
  oraz
  DIMARK Dymitr Kopras, ul. Zachodnia 2, 62-002 Złotkowo