zarząd spółki

Tomasz Kloskowski

prezes

wspólnicy

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została zawiązana 30 kwietnia 1993 roku. Do 2003 roku działała pod firmą Port Lotniczy Gdańsk – Trójmiasto spólka z o.o. a wcześniej jako Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo spółka z o.o.

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. W roku 2004 spółka jako pierwsza w Polsce uzyskała wymagany przepisami Prawa Lotniczego certyfikat upoważniający do zarządzania lotniskiem użytku publicznego. Od maja 2004 roku Port Lotniczy nosi imię Lecha Wałęsy. Zawiązanie spółki uczyniło z Portu firmę zorientowaną kapitałowo i nastawioną prorynkowo, która aktywnie zarządzą infrastrukturą lotniska stymulując jednocześnie rozwój otaczających ją terenów, i która sprawuje bezpośrednią kontrolę nad wydatkami i ponoszonymi kosztami.

Kapitał zakładowy wynosi 125.290.000 złotych, a jego struktura przedstawia się następująco:

 • Gmina Miasta Gdańska

  4.213 udziałów o wartości 42.130.000 złotych

 • Województwo Pomorskie

  4.116 udziałów o wartości 41.160.000 złotych

 • Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

  3.645 udziałów o wartości 36.450.000 złotych

 • Gmina Miasta Gdyni

  280 udziałów o wartości 2.800.000 złotych

 • Gmina Miasta Sopotu

  275 udziałów o wartości 2.750.000 złotych

Rada nadzorcza

Jan Zarębski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Dobrzyniecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Bojanowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Ciechowicz - Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Goślicki - Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Sobańska - Członek Rady Nadzorczej

Robert Szaj - Członek Rady Nadzorczej

Schemat organizacyjny

Kontakt