Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2022-07-12

  Data aplikacji: 2022-09-30

  A A A

  Informatyk w Porcie Lotniczym Gdańsk

   
  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Informatyk

  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
  •    Praca w środowisku różnorodnych technologii
  •    Wsparcie dla użytkowników w zakresie systemów firmowych
  •    Utrzymywanie ciągłości działania systemów informatycznych i monitorowanie ich działania
  •    Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej
  •    Czynne uczestnictwo we wdrożeniach i nowych projektach informatycznych
  •    Administrowanie infrastrukturą serwerową i sieciową
  •    Zarządzanie licencjami
  •    Przygotowanie, serwis i instalacja stacji roboczych i serwerów
  •    Diagnostyka problemów i ich rozwiązywanie
  •    Współpraca z zewnętrznymi dostawcami i nadzór nad ich pracą
  •    Zestawianie połączeń fizycznych do urządzeń końcowych
  Wymagania:
  •    Bardzo dobra znajomość środowiska Windows 7-10
  •    Podstawowa wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa (zagrożenia, zabezpieczenia, analiza ryzyka)
  •    Znajomość zasad fizycznej budowy infrastruktury sieciowej.
  •    Podstawowa znajomość środowiska VMWARE
  •    Podstawowa znajomość zagadnień związanych z Active Directory, serwerami plików
  •    Podstawowa znajomość MS 365
  •    Język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie.
  •    Umiejętność organizowania samodzielnego stanowiska pracy i zarządzania priorytetami pod presją czasu
  •    Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji pod presją czasu
  •    Umiejętność pracy w zespole
  •    Proaktywne działanie w zakresie planowania rozwiązań IT i wdrażania zabezpieczeń.
  Dodatkowym atutem będzie:
  •    Znajomość Cisco switching i routing na poziomie CCNA
  •    Podstawowa znajomość języka skryptowego bash, python
  •    3+ lat doświadczenia w zarządzaniu infrastrukturą teleinformatyczną
  Oferujemy:
  •    umowę o pracę
  •    opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
  •    stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
  •    atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl zamieszczając w tytule wiadomości: Rekrutacja Informatyk.
  Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF. 

  Aplikację można również wysłać pocztą na adres: 
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  Dział Personalny
  ul. Słowackiego 200 
  80-298 Gdańsk

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
   
  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest  obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.