Gdańsk 3 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2022-09-08

  Data aplikacji: 2022-10-31

  A A A

  Kierowca operator sprzętu w Porcie Lotniczym Gdańsk (praca sezonowa)

  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów
  na stanowisko: 
  Kierowca operator sprzętu
  (praca sezonowa)

  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie: 
  - udział w odśnieżaniu nawierzchni utwardzonych sprzętem lotniskowym
  - prace związane z utrzymaniem i naprawą nawierzchni 
  - prace konserwacyjne na obiektach lotniskowych.

  Wymagania:
  - wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
  - posiadanie prawa jazdy kat.: B, C, CE
  - aktualne badanie psychologiczne
  - dyspozycyjność i odporność na stres
  - umiejętność pracy w zespole
  - komunikatywność i samodzielność w działaniu.

  Mile widziane:
  - ukończony kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy i/lub szkolenie okresowe dla kierowców
  - karta kierowcy
  - uprawnienia do obsługi wózków z napędem silnikowym naładownych i załadowczych
  - uprawnienia do obsługi ładowarki
  - uprawnienia spawalnicze
  - podstawowa znajomość języka angielskiego.

  Oferujemy:
  - umowę o pracę na czas określony (zima – od 02.11.2022 do 31.03.2023 r.)
  - możliwość nawiązania współpracy w kolejnych sezonach zimowych
  - opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
  - atrakcyjne warunki zatrudnienia.
      
  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomość: Rekrutacja KOS. Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formie PDF.

   
  Aplikację można również wysłać pocztą na adres:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  Dział Personalny
  Ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazano informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest  obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.