Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2023-08-29

  Data aplikacji: 2023-10-31

  A A A

  Kierowca operator sprzętu w Porcie Lotniczym Gdańsk (praca sezonowa)

   
  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Kierowca operator sprzętu
  (praca sezonowa)

   

  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie: 
  •    udział w odśnieżaniu nawierzchni utwardzonych sprzętem lotniskowym
  •    prace związane z utrzymaniem i naprawą nawierzchni 
  •    prace konserwacyjne na obiektach lotniskowych.

  Wymagania:
  •    wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
  •    posiadanie prawa jazdy kat.: B, C lub CE
  •    aktualne badanie psychologiczne
  •    dobra znajomość języka polskiego
  •    dyspozycyjność i odporność na stres
  •    umiejętność pracy w zespole
  •    komunikatywność i samodzielność w działaniu.

  Mile widziane:
  •    ukończony kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy i/lub szkolenie okresowe dla kierowców
  •    karta kierowcy
  •    uprawnienia do obsługi wózków z napędem silnikowym naładownych i załadowczych
  •    podstawowa znajomość języka angielskiego.

  Oferujemy:
  •    umowę o pracę na czas określony (zima – od 02.11.2023 do 31.03.2024 r.)
  •    możliwość nawiązania współpracy w kolejnych sezonach zimowych
  •    opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
  •    atrakcyjne warunki zatrudnienia.
      
  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomość: Rekrutacja KOS. Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formie PDF.

   
  Aplikację można również wysłać pocztą na adres:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  Dział Personalny
  Ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk

  Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.
  Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazano informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest  obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.