Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2023-08-17

  Data aplikacji: 2023-12-31

  A A A

  Lekarz systemu w Porcie Lotniczym Gdańsk

  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:
  LEKARZ SYSTEMU
  - w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

   

  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

  •    pełnienie dyżurów w Zespole Ratownictwa Medycznego ,,S” w tym udzielanie niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku,
  •    czynny udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeniach. 

  Wymagania:
  •    posiadanie kwalifikacji LEKARZ SYSTEMU - w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.


  Oferujemy:
  •    stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  •    atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres: 

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  Dział Personalny
  Ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk

  lub e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: „Rekrutacja Lekarz Systemu”. Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.


  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

  W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w innych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku, o którym mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: iod@airport.gdansk.pl.