Gdańsk 1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2022-05-20

  Data aplikacji: 2022-06-19

  A A A

  Pracownik Działu Technicznego Portu Lotniczego Gdańsk

  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
  poszukuje
  PRACOWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO 


  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
  •    stały nadzór oraz codzienna kontrola urządzeń i systemów funkcjonujących w terminalach pasażerskich
  •    zapewnienie ciągłości eksploatacji ww. urządzeń oraz systemów 
  •    w przypadku wystąpienia awarii dysponowanie do ich usunięcia służb portu lotniczego lub podmiotów zewnętrznych
  •    nadzór nad wykonywanymi przeglądami oraz naprawami.

  Wymagania:
  •    Wykształcenie minimum średnie techniczne (elektrotechnika, AUTOMATYKA, elektronika, inteligentne instalacje elektryczne, zarządzanie obiektami, wentylacja-klimatyzacja)
  •    Znajomość zagadnień związanych z takimi systemami jak: instalacje utrzymania komfortu, zarządzania wytwarzaniem i dystrybucją ciepła i chłodu, nadzór instalacji technicznych, wind  itp.
  •    Znajomość pakietu MS Office

  Dodatkowym atutem będzie:
  •    Znajomość obsługi systemu BMS (Building Management Systems)
  •    Doświadczenie na stanowisku technicznym
  •    Uprawnienia SEP I Grupa „E” do 15 kV
  •    Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

  Oferujemy:
  •    umowę o pracę na stanowisku Dyspozytora Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego
  •    opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
  •    stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
  •    atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: Rekrutacja CBiDT.
  Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

  Aplikację można również wysłać pocztą na adres: 
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  Dział Personalny
  ul. Słowackiego 200 
  80-298 Gdańsk

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest  obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.