Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2021-12-09

  Data aplikacji: 2022-01-08

  A A A

  Ratownik Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej w Porcie Lotniczym Gdańsk

   

  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Ratownik Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej

   

  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

  • czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w innych działaniach interwencyjnych prowadzonych przez ZLSP

  • czynny udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeniach bojowych

  • utrzymywanie wymaganej sprawności fizycznej

  • przestrzeganie ustalonego porządku służby

  • dbałość o powierzony sprzęt ratowniczo-gaśniczy, jego konserwację i prawidłowe użytkowanie.

   

  Wymagania:

  • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego

  • posiadanie wyszkolenia pożarniczego w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażaka

  • posiadanie prawa jazdy min. kat B

  • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

   

  Wymagania dodatkowe/preferowane:

  •  posiadanie prawa jazdy kat C

  •  posiadanie kwalifikacji ratownika PRM. 

   

  Oferujemy:

  • umowę o pracę

  • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej

  • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie

  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.

   

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: Rekrutacja Ratownik ZLSP.

  Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF. 

   

  Aplikację można również wysłać pocztą na adres: 

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

  Dział Personalny

  ul. Słowackiego 200 

  80-298 Gdańsk

   

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

   

  W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli: 

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

   

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest  obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.