Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2023-04-29

  Data aplikacji: 2023-11-30

  A A A

  Ratownik Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej w Porcie Lotniczym Gdańsk

  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Ratownik Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej


  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

  •    udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w innych działaniach interwencyjnych prowadzonych przez ZLSP,
  •    udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeniach bojowych,
  •    utrzymywanie wymaganej sprawności fizycznej
  •    przestrzeganie ustalonego porządku służby,
  •    dbałość o powierzony sprzęt ratowniczo-gaśniczy, jego konserwację i prawidłowe użytkowanie.

  Wymagania:

  •    zdolność psychiczna i fizyczna do pracy w zawodzie strażak,
  •    posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego,
  •    posiadanie wyszkolenia pożarniczego w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażaka,

  Wymagania dodatkowe/preferowane:
  •    posiadanie prawa jazdy kat „B” lub „C”,
  •    ukończone szkolenie z ratownictwa medycznego (kurs KPP),
  •    uprawnienia na wykonywanie badań i przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz gaśnic.

  Oferujemy:
  •    umowę o pracę
  •    opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
  •    stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
  •    atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.


  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres: 

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  Dział Personalny
  Ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk

  lub e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: „Rekrutacja Ratownik ZLSP”. Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

  Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.

  Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

  W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w innych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku, o którym mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: iod@airport.gdansk.pl.