Gdańsk 12 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2022-03-03

  Data aplikacji: 2022-03-31

  A A A

  Referent ds. kadrowych w Porcie Lotniczym Gdańsk

  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
  poszukuje kandydata na stanowisko:
  Referent ds. kadrowych

  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie w szczególności:

  •    kontrola ewidencji czasu pracy i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy pracowników,
  •    przygotowywanie dokumentów pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  •    Bieżąca obsługa pracowników
  •    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  •    bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności z zakresu: prawa pracy, ZUS i ustawy o podatku od osób fizycznych

  Wymagania:
  •    Wykształcenie co najmniej średnie
  •    Praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i PDOF
  •    Praktyczna znajomość zasad ewidencji i rozliczania czasu pracy,
  •    Samodzielność, komunikatywność , umiejętność pracy w zespole,
  •    Sprawne obsługiwanie się  pakietem MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem Exela);
  •    Znajomość programu SAGE SYMFONIA Kadry i Płace.  
  •    Dobra znajomość języka angielskiego 

  Oferujemy:
  •    umowę o pracę
  •    opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
  •    stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
  •    dodatkowe świadczenia.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: Rekrutacja Personalny.
  Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

  Aplikację można również wysłać pocztą na adres: 
  Dział Personalny
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  80-298 Gdańsk
  ul. Słowackiego 200 

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
   
  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest  obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.