Gdańsk -8 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2021-11-05

  Data aplikacji: 2021-12-02

  A A A

  Referent ds. obsługi pasażerskiej (pół etatu) w Executive Lounge w Porcie Lotniczym Gdańsk

  Port Lotniczy Gdańsk
  poszukuje 
  Referenta ds. obsługi pasażerskiej (pół etatu), 
  który dzięki swojej pracy i entuzjazmowi stanie się częścią zespołu
  Executive Lounge


  Będziesz odpowiadać za:
   rejestrowanie pasażerów w Executive Lounge
   obsługę pasażerów korzystających z Executive Lounge
   sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących funkcjonowania salonu
   pozyskiwanie nowych pasażerów
   dbanie o czystość i porządek
   stwarzanie miłej i przyjemnej atmosfery w Executive Lounge.

  Będziemy wymagali od Ciebie:
   uczciwości
   wykształcenia min. średniego
   znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację
   zdolności sprzedażowych
   znajomości pakietu MS Office
   prawa jazdy kat. B
   książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych jako dodatkowy atut.

  Co zyskujesz:
   umowę o pracę na pół etatu
   możliwość rozwoju w jednym z najbardziej rozwijających się portów lotniczych w Polsce
   opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
   zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
   stabilne warunki zatrudnienia oraz dodatkowe świadczenia
   elastyczny grafik czasu pracy.

  Na Twoją aplikację czekamy do 2.12.2021 roku.

  Jeżeli uważasz, że jest to praca, której szukasz – prześlij nam CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: „Rekrutacja referent ds. obsługi pasażerskiej”.

  Przyjmujemy dokumenty wyłącznie w formacie PDF.

  Aplikację można również wysłać pocztą na adres:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  Dział Personalny
  Ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk

  Nie zapomnij o ważnych wymogach formalnych:

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port
  Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem". 

  W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12
  miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  wycofaniem". 

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył
  inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku
  rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach
  rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do
  swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.