Gdańsk 19 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Prezes gdańskiego lotniska nie zgadza się na podwyżki opłat

  2021-09-08, 14:00

  Główne zdjęcie

  Tomasz Kloskowski

  Sprzeciwiam się jakiejkolwiek podwyżce opłat dla linii lotniczych (terminalowej i trasowej). Podwyżki te zostaną przeniesione na pasażerów w podwyższonej cenie biletu lotniczego, a pasażerowie są najmniej winni pandemii COVID-19- pisze Tomasz Kloskowski.

  Treść stanowiska wysłanego do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona: 

  "Szanowny Panie Prezesie,

  Mając na względzie zorganizowane przez Pana Prezesa spotkanie konsultacyjne w sprawie zrewidowanego „Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024”, które odbyło się online w dniu 31 sierpnia 2021 roku, poniżej przedstawiam ostateczne stanowisko Portu Lotniczego Gdańsk w tej sprawie.

  Sprzeciwiam się jakiejkolwiek podwyżce opłat dla linii lotniczych (terminalowej i trasowej) zaproponowanych w tym dokumencie. Podwyżki te zostaną przeniesione na pasażerów w podwyższonej cenie biletu lotniczego, a pasażerowie są najmniej winni pandemii COVID-19.

  Z wielkim smutkiem byłem świadkiem konsultacji z branżą lotniczą w zakresie podwyżek opłat ATC. Kilkugodzinne spotkanie online zostało tak zorganizowane, że ponad 99% czasu zabierały prezentacje i przemówienia przedstawicieli PAŻP i ULC. Przedstawiciele branży otrzymali niewiele czasu na zaprezentowanie swoich stanowisk.

  Odniosłem wrażenie, że decyzja o podwyżce opłat została dawno podjęta, a konsultacje są fikcją. Jak do tego dodamy dobre humory obserwowane na twarzach przedstawicieli PAŻP to, w mojej ocenie, mamy prawdziwy obraz tego procesu konsultacji, którego byliśmy świadkami.

  Niestety nam, tj. branży lotniczej, wcale nie jest dzisiaj do śmiechu. Linie lotnicze, porty lotnicze, touroperatorzy każdego dnia walczą o przetrwanie. Dane finansowe z naszych firm ma Pan Prezes w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i widzi Pan nasze wielomilionowe straty.

  Podwyższanie jakichkolwiek opłat dla użytkowników branży lotniczej w obecnych czasach jest złą decyzją i mam nadzieję, że Pan Prezes podziela mój pogląd. Decyzja ta skutkować będzie podwyżką cen biletów dla pasażerów, co skutkować będzie spadkiem popytu na usługi lotnicze i osłabieniem polskiego rynku lotniczego na rzecz państw ościennych. W czasie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego osłabianie rynku polskiego jest jeszcze bardziej kuriozalne.

  Przenoszenie skutków pandemii COVID-19 na podmioty branży lotniczej (w tym polskie linie lotnicze, polskie porty lotnicze, polskich touroperatorów i inne przedsiębiorstwa) zmasakrowane ekonomicznie przez ostatnie półtora roku jest, w mojej ocenie, katastrofalnym pomysłem. Skutkować to może wycofaniem się przewoźników z niektórych polskich lotnisk, czy też ograniczeniem siatki połączeń lotniczych z polskich portów lotniczych. W mojej ocenie jest to praktycznie niszczenie polskiego rynku lotniczego budowanego przez nas przez lata.

  Pan Minister Marcin Horała wielokrotnie mówił, że firmom dotkniętym pandemią COVID-19 powinni pomagać ich właściciele. Zgadzam się z Panem Ministrem w 100%. Dlatego też PAŻP powinna dostać pomoc od swojego właściciela tj. rządu polskiego. Porty lotnicze, linie lotnicze, touroperatorzy i pasażerowie nie są właścicielami PAŻP. Apeluję do Pana Prezesa by podejmując niniejszą decyzję uwzględnił Pan także głos Pana Ministra Marcina Horały odpowiedzialnego za transport lotniczy w Polsce.

  Pragnę zwrócić uwagę Pana Prezesa, że swoją decyzją weźmie Pan osobistą odpowiedzialność za to, co stanie się na polskim rynku lotniczym. Nie chcę być złym prorokiem, ale Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który pogrążył polski rynek lotniczy, w tym polskie przedsiębiorstwa – to sen, który nie może się spełnić.

  Mając na względzie powyższe i przedstawiane wcześniej (w toku postępowania) argumenty merytoryczne wnoszę do Pana Prezesa o:
  1.    niezgadzanie się na rewidowanie „Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024”, skutkującego podwyżką opłat dla linii lotniczych;
  2.    uzyskanie rządowej, bezpośredniej pomocy dla PAŻP (wzorem innych państw europejskich), bo ta pomoc jest w mojej ocenie tej instytucji niezbędnie potrzebna;
  3.    poparcie starań PAŻP o uzyskanie takiej bezpośredniej pomocy finansowej od rządu RP;
  4.    wyjaśnienie Panom Ministrom, że bezpośrednia rządowa pomoc dla PAŻP nie byłaby niedozwoloną pomocą publiczną;
  5.    wyjaśnienie właściwym decydentom, że udzielenie zgody dla PAŻP na zaciągnięcie pożyczki w banku, którą to pożyczkę mamy teraz my wszyscy spłacać (tj. pasażerowie, linie lotnicze, porty lotnicze etc.) nie jest żadną pomocą rządową.

  Szanowny Panie Prezesie, jeszcze nie jest za późno by zmienić złą decyzję na dobrą i przyszłościową, która pozwoli odbudować nam polski rynek lotniczy po pandemii COVID-19 i zapewni strumienie pasażerów także dla nowych inwestycji lotniczych realizowanych przez rząd RP, w tym w szczególności Centralnego Portu Komunikacyjnego.

  Licząc na uwzględnienie mojego głosu i licząc na podjęcie przez Pana Prezesa mądrej decyzji dla dobra polskiego rynku lotniczego, pozostaję z poważaniem i łączę wyrazy szacunku.


  Do wiadomości:
  Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
  Marcin Horała – Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP". 
   

  ZOBACZ TAKŻE Branża lotnicza pisze list do premiera i ministra infrastruktury 

  Zobacz najnowsze