Gdańsk, 11OC
A A A
Data publikacji: 2019-06-05
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 235

 

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I”

Zamawiający przekazuje pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:
1. Z uwagi na terminowe dostarczenie ofert prosimy w imieniu wykonawców o przesunięcie terminu złożenia ofert na godz. 11:30.
Odpowiedź:
Działając zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 5 SIWZ, Zamawiający niniejszym zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym poniżej:

1. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 do godz. 12°° w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, Sekretariat – II piętro

2. Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 do godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, sala konferencyjna na parterze

Kontakt