Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Szanowni Państwo,

  Działając na podstawie art. 181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych- (Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz.1655), zwanej dalej „ustawą”, Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. niniejszym przekazuje kopię protestu wniesionego dnia 31 grudnia 2009 roku przez HOBAS SYSTEM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia przedmiotowego protestu.

  Zgodnie z art. 181 ust. 4 ustawy uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.
  Treść protestu znajduje się na stronie Zamawiającego pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce PRZETARGI.

  TREŚĆ PROTESTU - pobierz


  Z poważaniem,


  Elżbieta Stangret
  Przewodnicząca Komisji Przetargowej