Gdańsk, -0OC
A A A
Data publikacji: 2019-06-05
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 184

 Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I”

Zamawiający przekazuje pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:
1. Zgodnie z umową czas pracy ma być ustalany każdorazowo z dyspozytorem. Rozumiem że może on nam skutecznie zdezorganizować każdy dzień pracy ( być może przesadzam ). Prosiłbym o uszczegółowienie tego zapisu co do czasu. Jaka ilość wykluczeń czasowych może się zdarzyć w ciągu dnia, tygodnia.. Chciałbym żeby miało to również wpływ na termin realizacji.
Odpowiedź: Ograniczenie pracy może być przez Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego wprowadzone jeżeli na sąsiednim z placem budowy stanowisku będzie parkował samolot a wiatr będzie unosił pył w jego stronę – jest to nie przewidywalne. Możemy zapewnić, iż DOPL nie będzie złośliwie ustawiał samolotów na sąsiednim z placem budowy stanowisku.

2. Podajecie Państwo że otrzymanie przepustek to ok 6 tyg. Uważam że termin realizacji powinien być liczony od otrzymania przepustek a nie podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie – wnioski o wydanie przepustek można złożyć przed podpisaniem umowy – płatne są tylko szkolenia.
3. W umowie jest zapis który wymaga od nas dostarczenie umów z podwykonawcami. Uzgodnienie umowy rozumiem ale nie widzę powodu dla których mam Państwu pokazywać tajemnice handlowe firmy. Do niczego to Państwu nie jest potrzebne a zaświadczenia o zapłacie od podwykonawców powinno być wystarczające.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Projekty umów o podwykonawstwo oraz kopie zawartych umów są konieczne Zamawiającemu do oceny, czy umowy o podwykonawstwo spełniają wymagania określone w § 13 umowy. Treść umów o podwykonawstwo ma istotne znaczenie dla Zamawiającego z uwagi na przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych (art. 6471 Kodeksu cywilnego).

4. Jeżeli kary dla nas są nie ustawowe to nie widzę powodu żeby w drugą stronę były ustawowe.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.

5. Jeżeli Państwo macie za zerwanie kontraktu z winy Wykonawcy 10% proszę o taki zapis również w drugą stronę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.
6. Proszę o informację czy będzie dostęp do wody i prądu, jeżeli tak to skąd i czy odpłatnie.
Odpowiedź:
Dostęp jest możliwy z istniejących sieci po założeniu podlicznika, doprowadzenie we własnym zakresie oraz odtworzenie po zakończeniu prac.


Kontakt