Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI ODLOTOWEJ FIDS

  Data publikacji: 2010-10-27
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
  Dostawy

  Nazwa nadana Zamówieniu: Zakup systemu informacji odlotowej FIDS.
  Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: nie nadano
  Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.10.2010 r.
  Treść ogłoszenia jest dostępna w bazie danych TED Unii Europejskiej: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2010/S 209 – 319926 (data opublikowania: 27.10.2010 r.)

  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych w załącznikach:
  Treść ogłoszenia – pobierz plik (PDF)
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami – pobierz plik (PDF)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz plik (ZIP)
  Załącznik nr 3 i 7 do SIWZ - pobierz plik (ZIP)

  Kontakt:
  Pani Elżbieta Stangret
  Tel. +48 58 3481154.
  Faks +48 58 3452283.