Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

Zapewnienie opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku. (06.11.2012r.)

Data publikacji: 2012-11-06
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 175


Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Nazwa nadana Zamówieniu:

Zapewnienia opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku.

Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 31/10/2012 r.
Treść ogłoszenia jest dostępna w bazie danych TED Unii Europejskiej: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2012/S 213-352613 (data opublikowania: 06/11/2012 r.).

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych w załącznikach - piki do pobrania:

1) Treść ogłoszenia - bp_ogłoszenie_opublikowane.pdf

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + Załączniki nr.1-6 do SIWZ – bp_SIWZ.pdf

3) Pozostałe załączinki do SIWZ:

4) Załącznik nr.7 - 1.zip , 2.zip , 3.zip , 4.zip , 5.zip

5) Załącznik nr.8 - Decyzja_środowiskowa.pdf

6) Załącznik nr.9 - Dokumentacja powykonawcza - pliki do pobrania z serwera ftp (Uwaga: Należy pobrać 4 pliki po ~200Mb do wspólnego katalogu, a następnie rozpakować ZIP): ZAL_9.zip.001 , ZAL_9.zip.002 , ZAL_9.zip.003 oraz ZAL_9.zip.004.

Jednocześnie Zamawiający udostępnia edytowalną wersję Załączników do SIWZ nr.3 nr.4 i nr.5, plik do pobrania: bp_ZALACZNIKI_DO_SIWZ_3_4_5.doc.

Kontakt