Gdańsk 4 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  Data publikacji: 2010-02-04
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  Gdańsk, dnia 4 lutego 2010 roku


  Znak postępowania: ubezpieczenie/2009

  Dotyczy: postępowania przetargowego na Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.


  Działając na podstawie Zarządzenia nr 2/2009 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk
  Sp. z o.o. z dnia 02.11.2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz sprzedaży środków trwałych, Zamawiający – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. zawiadamia o wyniku oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej.
  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia:

  Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ POLSKA S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
  02-685 Warszawa

  Wysokość stawki promilowej 0,75 ‰. Wyłączono stosowanie wszystkich klauzul negatywnych określonych w SIWZ.
  Oferta najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów tj. wysokość stawki promilowej - 80 % oraz włączenie/wyłączenie klauzul dodatkowych -20%. Oferta w obu kryteriach otrzymała 92,53 pkt.

  Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym i zapraszamy do ubiegania się o kolejne zamówienia udzielane przez Port Lotniczy Gdańsk Spółkę z o.o.


  Adam Skonieczny
  Przewodniczący Komisji Przetargowej

  Wyniki Ocen ofert złożonych przez wykonawców (pobierz plik .pdf)