Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

Dostawa lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem na wszystkie koła w układzie 4 x 4 wraz z wyposażeniem

Data publikacji: 2017-12-20
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 193

 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Nazwa nadana Zamówieniu:

"Dostawa lotniskowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem na wszystkie koła w układzie 4 x 4 wraz z wyposażeniem”

Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.12.2017 roku.
Treść ogłoszenia jest dostępna w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2017/S 244-510991 (data opublikowania: 20/12/2017 r.).

Treść opublikowanego ogłoszenia: plik do pobrania

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej: Załączniki edytowalne

Kontakt