Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  Data publikacji: 2018-01-11
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę lotniskowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem na wszystkie koła w układzie 4 x 4 wraz zwyposażeniem”

  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy przekazuje pytania, które wpłynęły do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami - szczegóły przekazujemy w pliku do pobrania (plik do pobrania).