Gdańsk, 13OC
tytuł przetargu data
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego (1 osoba) w branży drogowej dla zadania: \"Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsku\". 2010-07-22
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego (1 osoba) w branży elektrycznej dla zadania: \"Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsku\". 2010-07-22
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego (1 osoba) w branży konstrukcyjnej dla zadania: \"Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsku\". 2010-07-22
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego (1 osoba) w branży sanitarnej dla zadania: \"Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsku\". 2010-07-22
PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO (1 OSOBA) W BRANŻY DROGOWEJ DLA ZADANIA: \"Budowa drogi patrolowo-technicznej (etap II) w Porcie Lotniczym w Gdańsku\". 2010-07-21
Wykonanie robót budowlanych – remont szczelin dylatacyjnych na płycie postojowej Nr 1 (stanowiska 4-7); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania BRAWO I CHARLI znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk 2010-07-02
Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsk 2010-04-27
Budowa drogi patrolowo-technicznej (etap II) w Porcie Lotniczym w Gdańsku 2010-04-27
Zakup systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku. 2010-04-26
Budowa układu dojazdowego do terminali T1 i T2 w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku 2010-02-19
Wyłonienie branżowych inspektorów nadzoru dla inwestycji związanej z rozbudową Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku ( specjalność konstrukcje budowlane.) 2010-02-12
Wyłonienie branżowych inspektorów nadzoru dla inwestycji rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, (specjalność: drogi i lotniska) 2010-02-12

Kontakt