Gdańsk, 11OC
tytuł przetargu data
Zapytanie o cenę na realizację usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-2: „Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” 2012-12-03
Zapewnienie opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku. (06.11.2012r.) 2012-11-06
Dostawa szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500 i szczotki czołowej Dobrowolski 2012-10-25
Dostawa ciągnika rolniczego z wymiennym osprzętem do odśnieżania i koszenia trawy. 2012-09-13
UMOWA RAMOWA DLA DOSTAWY EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2012/2013 2012-09-05
Zapewnienia opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku 2012-08-13
Przetarg nieograniczony na „Dostawę ciągnika rolniczego z wymiennym osprzętem do odśnieżania i koszenia trawy.” 2012-07-24
Przetarg nieograniczony na „Dostawę ciągnika rolniczego z wymiennym osprzętem do odśnieżania i koszenia trawy.” 2012-07-24
Przetarg nieograniczony \"wykonanie robót budowlanych – Naprawa nawierzchni oraz odtworzenie szczelin rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (droga kołowania R); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk\". 2012-07-24
Zapytanie o cenę na realizację usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-3 POIS.06.03.00-00-003/09-00: „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside” 2012-06-15
Zapytanie o cenę na realizację usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-3 POIS.06.03.00-00-003/09-00: „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside” 2012-06-15
Przebudowa budynku Służby Ochrony Lotniska 2012-06-04

Kontakt