Gdańsk, 11OC
tytuł przetargu data
SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM NAWIGACYJNYM 2010-12-17
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY DLA STRAŻY GRANICZNEJ I URZĘDU CELNEGO 2010-11-19
ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI ODLOTOWEJ FIDS 2010-10-27
Dostawę szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500 2010-09-29
Dostawę ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2010/2011 2010-09-29
DOSTAWA, MONTAŻ I WYKONANIE PRZEŁĄCZEŃ POLA W ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONANIE STEROWANIA DLA POTRZEB OŚWIETLENIA PŁYT POSTOJOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK. 2010-09-24
BUDOWĘ PARKINGU ZIELONEGO I CZERWONEGO (ETAP II / ETAP III) W PORCIE LOTNICZYM W GDAŃSKU 2010-08-16
Zapytanie o cenę na materiały promujące Projekt 6.3-2: „Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” 2010-08-10
Zapytanie o cenę na materiały promujące Projekt 6.3-3 POIS.06.03.00-00-003/09-00: „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside” 2010-08-10
Zapytanie o cenę na materiały promujące Projekt 8.4 POIS.08.04.00-00-011/09: „Budowa drogi patrolowo-technicznej (etap II) w Porcie Lotniczym w Gdańsku” 2010-08-10
Zapytanie o cenę na materiały promujące Projekt 8.4 POIS.08.04.00-00-010/09: „Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsku” 2010-08-10
BUDOWA STANOWISKA DO ODLADZANIA SAMOLOTÓW 2010-08-04

Kontakt