Gdańsk, 11OC
tytuł przetargu data
Dostawa lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem na wszystkie koła w układzie 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2017-12-20
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY 2017-12-11
Sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk 2017-12-11
Zaproszenie do nawiązania współpracy - myjnia samochodowa 2017-10-06
Dostawa ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2017/2018 2017-09-22
Sprzedaż samochodów i wózka akumulatorowego MELEX znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk 2017-09-11
Przetarg na wykonywanie napraw i prowadzenie bieżących przeglądów i konserwacji połaci dachowej w Terminalu T2 2017-08-30
Wykonanie prac związanych z wymianą okładziny podłogi z wykładziny na podłogę drewnianą 2017-08-02
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej 2017-06-23
DOSTOSOWANIE LOTNISKA GDAŃSK im. LECHA WAŁĘSY DO KAT IIIB 2017-06-19
Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej przed Terminalem T1 i stacją energetyczną ST-3 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. 2017-05-05
Wykonanie robót budowlanych – Wbudowanie kanalizacji kablowej do oświetlenia osiowego i pośredniego miejsca oczekiwania. Naprawa nawierzchni betonowych poprzez frezowanie i ułożenie dywanika bitumicznego, odtworzenie szczelin na remontowanym odcinku, naprawa spękań i wyłuszczeń oraz uzupełnienie wypełnienia szczelin dylatacyjnych na płycie postojowej PPS 2 znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk. 2017-05-05

Kontakt