Gdańsk, 12OC
tytuł przetargu data
„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY” 2015-11-12
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż materiałów promujących Projekt numer POIS.06.03.00-00-013/12-00 pt: „Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside-kontynuacja\" 2015-11-05
DOSTAWA EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2015/2016 2015-09-09
Sprzedaż materiału z frezowania nawierzchni bitumicznej 2015-08-21
MODERNIZACJA GŁÓWNEGO WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO - 11.08.2015r. 2015-08-11
Modernizacja głównego węzła ciepłowniczego 2015-07-17
Przetarg na \"sprzedaż samochodów oraz masztów flagowych znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk\". 2015-07-17
Naprawa nawierzchni betonowych i bitumicznych oraz uzupełnienie wypełnienia szczelin na PPS 1 i remont szwów technologicznych na PPS 6 2015-05-25
Monitoring lotniskowego systemu energetycznego 2015-05-13
Modernizacja systemu łączności 2015-05-13
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2015-04-27
Wykonanie oświetlenia osiowego (dla warunku widzialności RVR ≤ 350 m ) na drogach kołowania i płytach postojowych 2015-03-18

Kontakt