Gdańsk, 21OC
tytuł przetargu data
„Sprzedaż kostki brukowej (prostokątnej) oraz płyt Yomb, pochodzących z rozbiórki, znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk\". 2013-12-03
Zapytanie o cenę na realizację usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 8.4 POIS.08.04.00-00-007/09-00: „Zakup systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku” 2013-12-02
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SPÓŁKI Z O.O. 2013-11-12
„Dostawa nowych szczotek i regeneracja zużytych segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych na lata 2013 – 2015 r.” 2013-09-18
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - NAPRAWA NAWIERZCHNI NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NR 2 ORAZ DRODZE KOŁOWANIA M; REMONT SZWÓW TECHNOLOGICZNYCH NA DRODZE STARTOWEJ I DROGACH DO KOŁOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK. 2013-08-07
DOSTAWA EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2013/2014 2013-07-30
Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i rozbudowa drugiego terminala pasażerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku 2013-07-05
Wykonanie robót serwisowych polegających na oczyszczenie studni rozdzielających, osadników, separatorów, zbiorników retencyjnych podziemnych i przepompowni wód deszczowych znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk, wraz z wywiezieniem pochodzących z nich odpadów 2013-07-03
\"Sprzedaż pojazdów znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk\". 2013-07-02
Wykonanie robót budowlanych – Naprawa nawierzchni na płycie postojowej Nr 2 oraz drodze kołowania M; remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk. 2013-07-02
Wykonanie dla Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku dokumentacji projektowej na przystosowanie lotniska do CAT II 2013-06-15
„Dostawa farb do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych.” 2013-05-15

Kontakt